Opis projektu

„Wykwalifikowany ratownik medyczny – kursy BLS, ACLS i PALS”

Informujemy, iż rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu pt.: „Wykwalifikowany ratownik medyczny – kursy BLS, ACLS i PALS”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Projekt realizowany jest przez firmę RescuePro s.c. ul. Strzelców 40, 81-586 Gdynia, która jest Liderem projektu oraz EasyRescue Wojciech Wieczorek ul. Ligocka 5a/9, 40-570 Katowice, który jest partnerem projektu.

Projekt skierowany jest do 456 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. wielkopolskim, lubuskim, śląskim, opolskim oraz mazowieckim, wykonujących pracę na stanowisku ratownika medycznego w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NZF.

Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie czynności resuscytacyjnych podczas szkoleń certyfikowanych przez American Heart Association (AHA). Pakiet szkoleniowy składa się z trzech kursów:

  • kursu w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (Basic Life Support Healthcare Provider) – 1 dzień;
  • kursu w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (Advanced Cardiovascular Life Support) – 2 dni;
  • kursu w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (Pediatric Advanced Life Support) – 2dni.

Preferowany udział kobiet w projekcie.

Projekt realizowany jest od 01.06.2017r. – 31.05.2019r.

Przyznane dofinansowanie : 998 762,00 zł

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Dane firmy

RescuePro s.c.
ul. Strzelców 40/24
81-586 Gdynia
NIP 5862280810

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2017 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.