Dla uczestnika

Prowadzimy nabór uczestników z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji , opisu projektu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie.

 • Projekt jest przeznaczony dla ratowników medycznych (opis projektu).
 • W projekcie mogą brać udział osoby mieszkające na na terenie województwa objętego projektem i pracujące w jednostkach posiadających podpisaną umową z OW NFZ oraz osoby pracujące na terenie województwa objętego projektem w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
 • Projekt skierowany jest dla osób pracujących na etacie, umowie-zleceniu lub kontrakcie (własna działalność gospodarcza).
 • Maksymalnie 20% uczestników projektu (72 osoby) może pochodzić z jednego zakładu pracy.
 • Uczestnicy po podpisaniu umowy szkoleniowej otrzymają bezpłatnie komplet materiałów (książki) do kursów.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy mają zapewnione bezpłatne wyżywienie i przerwy kawowe.

Rekrutacja

 • Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej, na określoną edycję pakietu kursów w danym województwie.
 • Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt., kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 pkt., ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt., ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.
 • Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się w regulaminie uczestnictwa.
 • Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wysłać komplet dokumentów (formularz rekrutacyjny do projektu, zaświadczenie o zatrudnieniu, kopię dyplomu ratownika medycznego) drogą mailową na adres rekrutacja@rescuepro.pl 
  W tytule maila proszę podać imię i nazwisko oraz numer pakietu i pakietu alternatywnego, w przypadku braku miejsc na pakiet podstawowy (np. Jan Kowalski, pakiet 1/pakiet4).

Pakiet 19 (Bydgoszcz) – 12 uczestników
BLS: 02.03.2020 (godz. 8:00-14:00)
ACLS: 04-05.03.2020 (godz.8.00-17.30)
PALS: 06-07.04.2020 (godz.8.00-17.30)
ITLS: 20-22.04.2020 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)

Pakiet 20 (Bydgoszcz) – 12 uczestników
BLS: 02.03.2020 (godz.14:00-20:00)
ACLS: 06-07.03.2020 (godz.8.00-17.30)
PALS: 08-09.04.2020 (godz.8.00-17.30)

ITLS: 22-24.04.2020 (godz. 13:00-18:00 pierwszego dnia, 8:00-18.00 drugiego dnia, 8.00-17.00 ostatniego dnia kursu)

Pakiet 21 (Bydgoszcz) – 12 uczestników
BLS: 03.03.2020 (godz. 8:00-14:00)
ACLS: 16-17.03.2020 (godz.8.00-17.30)
PALS: 14-15.04.2020 (godz.8.00-17.30)
ITLS: 04-06.05.2020 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)

Pakiet 22 (Bydgoszcz) – 12 uczestników
BLS: 03.03.2020 (godz.14:00-20:00)
ACLS: 18-19.03.2020 (godz.8.00-17.30)
PALS: 16-17.04.2020 (godz.8.00-17.30)
ITLS: 06-08.05.2020 (godz. 13:00-18:00 pierwszego dnia, 8:00-18.00 drugiego dnia, 8.00-17.00 ostatniego dnia kursu)

Godziny szkoleń mogą ulec niewielkim zmianom. Szczegółowe informacje uczestnicy otrzymają po zakwalifikowaniu się do poszczególnych pakietów szkoleniowych.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: rekrutacja@rescuepro.pl lub telefonicznie pod nr 786 190 048 (Kamila)

Do pobrania:
Formularz rekrutacyjny do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wzór umowy szkoleniowej
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/19
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.