Dla uczestnika

Prowadzimy nabór uczestników z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji , opisu projektu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie.

  • Projekt jest przeznaczony dla ratowników medycznych (opis projektu).
  • W projekcie mogą brać udział osoby mieszkające na na terenie województwa objętego projektem i pracujące w jednostkach posiadających podpisaną umową z OW NFZ oraz osoby pracujące na terenie województwa objętego projektem w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
  • Projekt skierowany jest dla osób pracujących na etacie, umowie-zleceniu lub kontrakcie (własna działalność gospodarcza).
  • Maksymalnie 20% uczestników projektu (72 osoby) może pochodzić z jednego zakładu pracy.
  • Uczestnicy po podpisaniu umowy szkoleniowej otrzymają bezpłatnie komplet materiałów (książki) do kursów.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy mają zapewnione bezpłatne wyżywienie i przerwy kawowe.

Rekrutacja

  • Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej, na określoną edycję pakietu kursów w danym województwie.
  • Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt., kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 pkt., ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt., ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.
  • Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się w regulaminie uczestnictwa.
  • Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wysłać komplet dokumentów (formularz rekrutacyjny do projektu, zaświadczenie o zatrudnieniu, kopię dyplomu ratownika medycznego) drogą mailową na adres rekrutacja@rescuepro.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu RescuePro, Młodojewo 48, 62-400 Słupca. W tytule maila proszę podać imię i nazwisko oraz numer pakietu i pakietu alternatywnego, w przypadku braku miejsc na pakiet podstawowy (np. Jan Kowalski, pakiet 1/pakiet4). W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną proszę zaznaczyć numer pakietu na kopercie.

 

Pakiet 13 (Olsztyn) – 12 uczestników
BLS: 02.12.2019 (godz. 8:00-14:00)
ACLS: 03-04.12.2019 (godz.8.00-17.15)
ITLS: 13-15.01.2020 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)
PALS: 27-28.01.2020 (godz.8.00-17.15)

Pakiet 14 (Olsztyn) – 12 uczestników
BLS: 02.12.2019 (godz.14:00-20:00)
ACLS: 05-06.12.2019 (godz.8.00-17.15)
ITLS: 15-17.01.2020 (godz. 12:00-18:00 pierwszego dnia kursu, 8:00-18.00 w kolejnych dniach)
PALS: 29-30.01.2020 (godz.8.00-17.15)

Pakiet 15 (Bydgoszcz) – 12 uczestników
BLS: 13.01.2020 (godz. 8:00-14:00)
ACLS: 14-15.01.2020 (godz.8.00-17.15)
PALS: 10-11.02.2020 (godz.8.00-17.15)
ITLS: 24-26.02.2020 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)

Pakiet 16 (Bydgoszcz) – 12 uczestników
BLS: 13.01.2020 (godz.14:00-20:00)

ACLS: 16-17.01.2020 (godz.8.00-17.15)
PALS: 12-13.02.2020 (godz.8.00-17.15)
ITLS: 26-28.02.2020 (godz. 12:00-18:00 pierwszego dnia kursu, 8:00-18.00 w kolejnych dniach)

Godziny szkoleń mogą ulec niewielkim zmianom. Szczegółowe informacje uczestnicy otrzymają po zakwalifikowaniu się do poszczególnych pakietów szkoleniowych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt: rekrutacja@rescuepro.pl lub telefonicznie pod nr 786 190 048 (Kamila)

Do pobrania:
Formularz rekrutacyjny do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wzór umowy szkoleniowej
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Dane firmy

RescuePro s.c.
ul. Strzelców 40/24
81-586 Gdynia
NIP 5862280810

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2017 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.