Dla uczestnika

Prowadzimy nabór uczestników z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji , opisu projektu oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie.

  • Projekt jest przeznaczony dla ratowników medycznych (opis projektu).
  • W projekcie mogą brać udział osoby mieszkające na na terenie województwa objętego projektem i pracujące w jednostkach posiadających podpisaną umową z OW NFZ oraz osoby pracujące na terenie województwa objętego projektem w jednostkach posiadających umowę z OW NFZ.
  • Projekt skierowany jest dla osób pracujących na etacie, umowie-zleceniu lub kontrakcie (własna działalność gospodarcza).
  • Maksymalnie 20% uczestników projektu (72 osoby) może pochodzić z jednego zakładu pracy.
  • Uczestnicy po podpisaniu umowy szkoleniowej otrzymają bezpłatnie komplet materiałów (książki) do kursów.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy mają zapewnione bezpłatne wyżywienie i przerwy kawowe.

Rekrutacja

  • Uczestnikami projektu będą osoby zakwalifikowane na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej, na określoną edycję pakietu kursów w danym województwie.
  • Na etapie rekrutacji punkty premiujące uzyskają osoby dyskryminowane tj. osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt., kobiety, stanowiące mniejszość w zawodzie ratownika medycznego +3 pkt., ratownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat + 3 pkt., ze względu na barierę dezaktualizacji wiedzy medycznej w związku z dłuższym okresem od ukończeniem kształcenia zawodowego.
  • Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji znajdują się w regulaminie uczestnictwa.
  • Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, powinny wysłać komplet dokumentów (formularz rekrutacyjny do projektu, zaświadczenie o zatrudnieniu, kopię dyplomu ratownika medycznego) drogą mailową na adres rekrutacja@rescuepro.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu RescuePro, Młodojewo 48, 62-400 Słupca. W tytule maila proszę podać imię i nazwisko oraz numer pakietu i pakietu alternatywnego, w przypadku braku miejsc na pakiet podstawowy (np. Jan Kowalski, pakiet 1/pakiet4). W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną proszę zaznaczyć numer pakietu na kopercie.

Pakiety szkoleniowe – Gdynia (ul.Kołłątaja 1)

Pakiet 1 – 12 uczestników (5 wolnych miejsc, stan na 23.03.19 g.20:45)
BLS: 09.04.2019 (godz. 8:00-14.00)
ACLS: 07-08.05.2019 (godz. 8:00-17:15)
PALS: 04-05.06.2019 (godz. 8:00-17:15)
ITLS: 24-26.04.2019 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)
Pakiet 2 – 12 uczestników (4 wolne miejsca, stan na 23.03.19 g.20:45)
BLS: 09.04.2019 (godz. 14:00-20.00)
ACLS: 09-10.05.2019 (godz. 8:00-17:15)
PALS: 06-07.06.2019 (godz. 8:00-17:15)
ITLS: 24-26.04.2019 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)
Pakiet 3 – 12 uczestników (rekrutacja zakończona)
BLS: 10.04.2019 (godz. 8:00-14.00)
ACLS: 21-22.05.2019 (godz. 8:00-17:15)
PALS: 24-25.06.2019 (godz. 8:00-17:15)
ITLS: 08-10.05.2019 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)
Pakiet 4 – 12 uczestników (rekrutacja zakończona)
BLS: 10.04.2019 (godz. 14:00-20.00)
ACLS: 23-24.05.2019 (godz. 8:00-17:15)
PALS: 26-27.06.2019 (godz. 8:00-17:15)
ITLS: 13-15.05.2019 (godz. 8:00-18:00, do ok. 12:00 ostatniego dnia kursu)

W przypadku pytań prosimy o kontakt: rekrutacja@rescuepro.pl lub telefonicznie pod nr 786 190 048

Do pobrania:
Formularz rekrutacyjny do projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Wzór umowy szkoleniowej
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Dane firmy

RescuePro s.c.
ul. Strzelców 40/24
81-586 Gdynia
NIP 5862280810

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2017 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.