„Ratownik medyczny z certyfikatem! – bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” nr POWR.05.04.00-00-0127/18