Opis projektu

Ratownik medyczny z certyfikatem! – bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” 

Nie prowadzimy obecnie naboru uczestników – Projekt został zakończony.

Projekt nr POWR.05.04.00-00-0127/18 pn. „Ratownik medyczny z certyfikatem! – bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Projekt realizowany jest przez firmę RescuePro s.c. ul. Strzelców 40, 81-586 Gdynia. Projekt skierowany jest do 360 osób dorosłych pracujących i/lub mieszkających w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, wykonujących pracę na stanowisku ratownika medycznego w ramach umowy o pracę, umowę zlecenie lub kontraktu (własna działalność gospodarcza) w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie czynności resuscytacyjnych podczas szkoleń certyfikowanych przez American Heart Association (AHA) oraz postępowania w obrażeniach ciała na kursie International Trauma Life Support. Pakiet szkoleniowy składa się z czterech kursów:

  • kursu w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych (Basic Life Support Healthcare Provider) – 1 dzień;
  • kursu w zakresie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (Advanced Cardiovascular Life Support) – 2 dni;
  • kursu w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i niemowląt (Pediatric Advanced Life Support) – 2dni;
  • kursu postępowania w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej (International Trauma Life Support) – 3 dni.

Za udział w kursach ratownicy medyczni otrzymują punkty edukacyjne doskonalenia zawodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Preferowany udział kobiet w projekcie.

Projekt realizowany jest od 01.01.2019r. – 31.12.2020r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 505 306,88 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy trzysta sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). Dofinansowanie projektu w kwocie 1 460 147,67 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), w tym ze środków europejskich w kwocie 1 268 672,63 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze), co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych Projektu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 191 475,04 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i cztery grosze).

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/16
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.