O nas

Marek Dąbrowski – współwłaściciel RescuePro

Doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, strażak ochotnik, wykładowca akademicki, instruktor ACLS, PALS, BLS, ITLS, PhTLS, TCCC.
Ponadto zaangażowany społecznik, Prezes stowarzyszenia „Ratujmy Życie”, współtwórca i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.
Marek jest siłą napędową RescuePro, zajmuje się również koordynacją kursów American Heart Association.

Andrzej Kołacki – współwłaściciel RescuePro

Ratownik medyczny, zawodowy strażak, wykładowca akademicki, instruktor ACLS, BLS, ITLS, PhTLS.
W RescuePro odpowiada za kwestie organizacyjno-formalne, koordynuje również kursy International Trauma Life Support oraz szkolenia dla straży pożarnych.

Kamila Staszak – kierownik biura, instruktor

Ratownik, instruktor BLS. W RescuePro odpowiada za organizację szkoleń, logistykę oraz sprzęt szkoleniowy.
Ponadto zajmuje się przygotowywaniem kompleksowej, profesjonalnej pozoracji i charakteryzacji na naszych szkoleniach.

Maciej Sip – instruktor

Ratownik medyczny, strażak ochotnik, wykładowca akademicki, instruktor ACLS, BLS, PhTLS. Doskonały praktyk, na co dzień pracujący w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego. W RescuePro pełni funkcję kierownika merytorycznego kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Radosław Zalewski – instruktor

Doktor nauk o zdrowiu, ratownik medyczny, wykładowca akademicki, instruktor BLS. W RescuePro odpowiada za szkolenia BLS oraz z zakresu pierwszej pomocy. Pomysłodawca ciekawych i profesjonalnych scenariuszy symulacyjnych.

Marcin Sajewski – instruktor

Ratownik medyczny, na co dzień pracujący w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego, instruktor ACLS, BLS. W RescuePro odpowiada za szkolenia BLS oraz z zakresu pierwszej pomocy.

Dariusz Rogoziński „Bolo” – instruktor

Ratownik medyczny, były policyjny antyterrorysta, instruktor BLS oraz kursów ratownictwa taktycznego. Specjalista ds. bezpieczeństwa i taktyki antyterrorystycznej. Z RescuePro współpracuje przy szkoleniach realizowanych dla służb porządku publicznego i wojska.

„Boguś” – instruktor

Ratownik medyczny, funkcjonariusz pododdziału kontrterrorystycznego Policji, instruktor BLS. Jest jednym z pionierów ratownictwa taktycznego w jednostkach specjalnych w Polsce. Z RescuePro współpracuje przy szkoleniach realizowanych dla służb porządku publicznego i wojska.

Bartosz Klich – instruktor

Ratownik, zawodowy strażak, instruktor technik ratowniczych, instruktor elitarnej grupy Weber Instructors, uczestnik i dowódca wielu akcji ratowniczo-gaśniczych, absolwent międzynarodowych szkoleń z zakresu ratownictwa. Z RescuePro współpracuje przy szkoleniach z zakresu pożarnictwa i ratownictwa specjalistycznego.

Przemysław Rembielak – instruktor

Zawodowy strażak, instruktor ratownictwa technicznego elitarnej grupy Weber-Instructors. Uczestnik wielu międzynarodowych szkoleń z zakresu ratownictwa, pożarnictwa i ochrony ludności. Z RescuePro współpracuje przy szkoleniach z zakresu ratownictwa specjalistycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/16
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.