Advanced Cardiovascular Life Support

Kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych

Kurs ACLS przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego, który na co dzień może się spotkać z koniecznością podjęcia zaawansowanych zabiegów ratujących życie u osób dorosłych. Kurs oparty jest o symulowane przypadki stanów zagrożenia życia i nagłego zatrzymania krążenia.

Podczas ćwiczeń kursant udziela pomocy zarówno jako członek jak i lider zespołu resuscytacyjnego. Taka organizacja szkolenia pozwala na opanowanie niezbędnych algorytmów oraz technik postępowania. Pomaga podejmować trafne decyzje terapeutyczne oraz uczy działania w zespole. Podczas szkolenia wykorzystywany jest realny sprzęt medyczny oraz nowoczesne, sterowane komputerowo fantomy. Przed kursem każdy uczestnik otrzymuje oryginalnego e-booka ACLS w języku polskim.

Tematyka kursu:

  • podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem defibrylatora AED;
  • ocena i zadania w podstawowych i zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych;
  • udrażnianie dróg oddechowych;oddychanie i wentylacja;
  • rytmy poprzedzające nagłe zatrzymanie krążenia (tachykardia, bradykardia);
  • mechanizmy zatrzymania krążenia (VF, PVT, PEA, asystolia);
  • ostre zespoły wieńcowe (ACS);
  • udar mózgu;
  • opieka poresuscytacyjna – powrót spontanicznego krążenia;
  • symulacja medyczna (megacode).

Kurs trwa dwa dni. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje oficjalny certyfikat ACLS American Heart Association.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/16
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.