Pediatric Advanced Life Support

Kurs zaawansowanych zabiegów ratujących życie u dzieci

Kurs PALS jest przeznaczony jest dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innego personelu medycznego, którzy w swojej praktyce zawodowej mogą się spotkać z koniecznością wczesnego rozpoznawania i leczenia stanów zagrożenia życia, w tym niewydolności oddechowej i krążeniowej u dzieci. Kurs oparty jest o symulowane przypadki stanów zagrożenia życia i nagłego zatrzymania krążenia.

Podczas ćwiczeń kursant udziela pomocy jako członek oraz lider zespołu resuscytacyjnego. Taka organizacja szkolenia pozwala na opanowanie przez kursantów niezbędnych algorytmów oraz technik postępowania, podejmowania trafnych decyzji terapeutycznych oraz uczy działania w zespole. W szkoleniu wykorzystany jest realny sprzęt medycznym oraz nowoczesne, sterowane komputerowo fantomy. Przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne w języku polskim.

Tematyka kursu:

  • podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci z wykorzystaniem defibrylatora AED;
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa niemowląt;
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowej w dzieci i niemowląt w świetle aktualnych wytycznych;
  • zaburzenia oddechowe u dzieci, udrożnienie dróg oddechowych i wentylacja;
  • zagrażające życiu zaburzenia rytmu oraz elektroterapia;
  • koncepcja zespołu resuscytacyjnego;
  • systematyczna ocena pacjenta pediatrycznego;
  • dostęp naczyniowy;
  • symulacja medyczna (megacode).

Kurs trwa dwa dni. Po zdaniu egzaminu kursant otrzymuje oficjalny certyfikat PALS American Heart Association.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/16
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.