Seminaria dla ratowników medycznych

Programy seminariów zatwierdzone zostały przez Pomorskiego Konsultanta w dziedzinie medycyny ratunkowej, na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Ratownicy medyczni za udział w seminariach otrzymują zaświadczenie oraz wpis do książeczki doskonalenia zawodowego. Za udział w poszczególnych seminariach uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych. Realizacja programu seminarium odbywa się w trybie jednodniowym.

Seminarium z zakresu resuscytacji osób dorosłych

Tematyka seminarium:

 

 • podstawowe techniki ratownicze pracowników medycznych – algorytm postępowania;
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zautomatyzowanego AED;
 • aktualne badania dotyczące zatrzymania krążenia, wytyczne postępowania w stanach zagrożenia życia;
 • rozpoznawanie pacjentów w stanie zagrożenia życia;
 • zapobieganie wystąpieniu zatrzymania krążenia;
 • zatrzymanie krążenia;
  – rytmy do defibrylacji (VF/VT);
  – rytmy nie do defibrylacji (asystolia, PEA);
  – defibrylacja;
  – farmakoterapia NZK;
  – zabezpieczenie drożności dróg oddechowych i wentylacja zastępcza;
  – przyczyny odwracalne NZK;
  – algorytm postępowania (VF/VT);
  – algorytm postępowania (asystolia, PEA);
 • zaburzenia rytmu serca;
  – bradykardia- algorytm postępowania;
  – częstoskurcz komorowy z tętnem – algorytm postępowania;
  – kardiowersja elektryczna- algorytm postępowania;
  – ostre zespoły wieńcowe- algorytm postępowania;
  – ostry obrzęk płuc;
  – niedociśnienie;
  – wstrząs.

Seminarium z zakresu zaawansowanych metod udrażniania dróg oddechowych i wentylacji u osób dorosłych

Tematyka seminarium:

 

 • anatomia dróg oddechowych oraz fizjologia oddychania;
 • przyczyny niedrożności dróg oddechowych i patofizjologia oddychania;
 • metody zabezpieczenia drożności dróg oddechowych;
 • podstawowe metody udrożnienia dróg oddechowych: rękoczyny, odsysanie, rurki ustno-gardłowe, rurki nosowo-gardłowe;
 • wentylacja zastępcza i wspomagana workiem samorozprężalnym;
 • wskazania i przeciwwskazania do intubacji dotchawiczej;
 • protokół Rapid Sequence Intubation;
 • Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej przez usta i nos, intubacja na „ślepo” bez użycia laryngoskopu;
 • Intubacja „face to face”;
 • zastosowanie alternatywnych metod udrożnienia dróg oddechowych (LT, LMA, I-Gel);
 • konikopunkcja igłowa z użyciem gotowego zestawu;
 • odma prężna- rozpoznanie i odbarczenie przez nakłucie;
 • odma otwarta – zabezpieczenie;
 • pulsoksymetria;
 • kapnometria;
 • ćwiczenia symulacyjne z elementami udrożnienia dróg oddechowych i wentylacji.

Seminarium z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci

Tematyka seminarium:

 

 • szybka ocena krążeniowo-oddechowa;
 • farmakologia w NZK;
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt;
 • rozpoznawanie i leczenie zaburzeń rytmu;
 • badanie dziecka;
 • algorytm VF/VT;
 • algorytm Asystolia/PEA;
 • resuscytacja na sali porodowej;
 • dostęp do łożyska naczyniowego;
 • megakody – ćwiczenia praktyczne.

Seminarium z zakresu zaawansowanych metod udrażniania dróg oddechowych i wentylacji u dzieci

Tematyka seminarium:

 

 • anatomia dróg oddechowych oraz fizjologia oddychania u dzieci;
 • przyczyny niedrożności dróg oddechowych i patofizjologia oddychania u dzieci;
 • podstawowe metody udrożnienia dróg oddechowych u dzieci, rękoczyny, odsysanie, rurki ustno-gardłowe, rurki nosowo-gardłowe;
 • wentylacja zastępcza i wspomagana workiem samorozprężalnym;
 • zaawansowane metody udrożnienia dróg oddechowych u dzieci;
 • wskazania i przeciwwskazania intubacji dotchawiczej u dzieci;
 • protokół Rapid Sequence Intubation;
 • intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej przez usta i nos;
 • zastosowanie alternatywnych metod udrożnienia dróg oddechowych (LT, LMA, I-Gel);
 • konikopunkcja igłowa z użyciem gotowego zestawu;
 • odma prężna- rozpoznanie i odbarczenie przez nakłucie;
 • pulsoksymetria;
 • kapnometria;
 • ćwiczenia symulacyjne z elementami udrożnienia dróg oddechowych i wentylacji u dzieci.

Seminarium z elektrokardiografii dla ratowników medycznych

Tematyka seminarium:

 

 • fizjologia układu bodźco-przewodzącego serca;
 • wskazania do wykonania EKG;
 • zasady przygotowania pacjenta i sprzętu do wykonania EKG;
 • sposób wykonania EKG;
 • prawidłowy rytm zatokowy;
 • zaburzenia pracy serca w zapisie EKG;
 • ostre zespoły wieńcowe (Acute Coronary Syndromes);
  – bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – Non ST-elevation Myocardial Infarction);
  – z uniesieniem odcinka ST (STEMI – ST-Elevation Myocardial Infarction).

Seminarium z postępowania w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej

Tematyka seminarium:

 

 • postępowanie z poszkodowanym po urazie;
 • kinematyka urazów;
 • badanie i ocena poszkodowanego po urazie;
 • obrażenia poszczególnych okolic ciała;
 • oparzenia termiczne i chemiczne;
 • specyfika postępowania w obrażeniach ciała u dzieci i osób w podeszłym wieku;
 • unieruchamianie kręgosłupa i techniki ewakuacji za pomocą standardowego wyposażenia.

Seminarium z ratownictwa w środowisku taktycznym

Tematyka seminarium:

 

 • różnice pomiędzy ratownictwem cywilnym i ratownictwem taktycznym;
 • współpraca z zespołem ewakuacji medycznej MEDVAC;
 • medyczne wyposażenie ratownika taktycznego (Tactical Medic Equipment);
 • zastosowanie różnego typu staz taktycznych do tamowania krwotoków;
 • wykorzystanie oferowanych na rynku opatrunków uciskowych;
 • wykorzystanie środków hemostatycznych;
 • podział amunicji ze względu na rodzaj powodowanych obrażeń;
 • mechanizm urazu oraz obrażenia ciała w wyniku wybuchów;
 • środki przymusu bezpośredniego;
 • zasady postępowania ratowniczego w przypadku zastosowania; kajdanek i pałek obezwładniających, miotaczy gazowych i żeli obezwładniających, urządzeń miotających, paralizatorów typu TASER;
 • zasady postępowania z bronią palną podczas działań ratowniczych;
 • zasady zdejmowania i zabezpieczenia kamizelek taktycznych i kuloodpornych z poszkodowanego;
 • zasady zdejmowania ubrania saperskiego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/16
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.