Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego

Zajęcia adresowane są do członków ochotniczych straży pożarnej, strażaków zawodowych, pracowników zakładowych służb ratowniczych oraz innych osób spełniających kryteria kwalifikacyjne do szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań ratowniczych po wypadkach komunikacyjny w tym związanych z wykonaniem dostępu, opieką nad poszkodowanymi i ewakuacją z pojazdu.

Szkolenie jest pierwszym, podstawowym i wprowadzającym etapem do cyklu szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego/drogowego. Uczestnicy nabywają umiejętności stabilizacji pojazdów osobowych, użycia narzędzi hydraulicznych w celu wykonania dostępu do osoby poszkodowanej w trzech położeniach pojazdu (na kołach, boku i dachu), opieki nad poszkodowanymi oraz ich prawidłowej ewakuacji.

Zajęcia są prowadzone pod okiem instruktorów, w oparciu o nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym zestawy hydrauliczne. Instruktorami na kursie są specjaliści w zakresie taktyki działań ratowniczych i ratownictwa technicznego, wieloletni dowódcy poziomu interwencyjnego, absolwenci zagranicznych kursów i szkoleń, instruktorzy międzynarodowej grupy Weber Instructors oraz ratownicy medyczni, instruktorzy PreHospital Trauma Life Support oraz International Trauma Life Support.

 

Tematyka szkolenia:

 

  • nowoczesne konstrukcje samochodów osobowych, w tym bierne systemy bezpieczeństwa;
  • zasady bezpieczeństwa działań oraz sposobach jego zapewnienia;
  • podstawy taktyki działań w ratownictwie drogowym;
  • obsługa sprzętu ratowniczego;
  • priorytety opieki nad poszkodowanym i sposoby bezpiecznej ewakuacji z pojazdu;
  • stabilizacja pojazdów, w różnych pozycjach, przy użyciu sprzętu podstawowego oraz podpór stabilizacyjnych;
  • techniki wykonania dostępu do poszkodowanego z wykorzystaniem narzędzi hydraulicznych.

 

Szkolenie trwa dwa dni. Szczegółowy program i warunki realizacji szkolenia są każdorazowo ustalane z Klientem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ekipę

Adres do korespondencji:

RescuePro s.c.
ul. Homera 69/16
80-299 Gdańsk
biuro@rescuepro.pl

 

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

Szkolenia UE

Copyright © 2020 RescuePro s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone.